4 آبان 1398
محکمه حیوانات

محکمه حیوانات

دادگاهی را تصور کنید که در جایگاه متهمین آن یک خوک مادر و چند فرزندش ایستاده‌اند. قاضی اعلام می‌کند که خوکها متهم به قتل نفس هستند.

محسن کاظم‌پور

داتیکان
: دادگاهی را تصور کنید که در جایگاه متهمین آن یک خوک مادر و چند فرزندش ایستاده‌اند. قاضی اعلام می‌کند که خوکها متهم به قتل نفس هستند. وکیل خانواده خوکها در دفاع از موکلینش خطابه‌ای می‌خواند و آنها را بی‌گناه می‌داند. چند شاهد به جایگاه شهود آمده و آن چه از صحنه قتل دیده‌اند برای قاضی و حضار دادگاه تعریف می‌کنند.

آنچه تصور کردید صحنه‌ای از یک نمایش سمبلیک یا فصلی از یک رمان فانتزی نبود. بازسازی محکمه‌ای بود که شش قرن پیش در دنیای واقعی برگزار شد.

در دنیای امروز سخن گفتن از محاکمه حیوانات ابلهانه به نظر می‌رسد، اما گذشتگان ما لزوما اینگونه فکر نمیکردند. از خوک و الاغ و خروس گرفته تا موریانه و ملخ در نقاط مختلف دنیا به محاکمه کشیده می‌شدند. قرن سیزدهم تا هجدهم میلادی در اروپا دوران اوج رونق چنین دادگاههایی بود.

اما در ذهن مردم آن زمان اروپا چه می‌گذشت که برای حیوانات مثل انسانها جلسه دادگاه رسمی برگزار می کردند؟ پژوهشگران تاریخ حقوق پاسخ‌های متفاوتی به این سوال داده‌اند.

طبق یک فرضیه جامعه آن دوران اروپا به شدت تقدیرگرا و معتقد به سرنوشت بود و به نظام سلسله مراتبی آفرینش باور داشت که انسان در راس آن قرار می‌گرفت. حال اگر حیوانی این نظم را برهم زده و به انسانها آسیب می‌زد به محاکمه و مجازات رسمی او اقدام می‌کردند تا این اختلال در نظم آفرینش برطرف شود.

فرضیه دیگر این است که این محاکمات باعث رسوایی صاحب حیوان گناهکار می‌شد و مردم را ترغیب می‌کرد که مراقب حیواناتشان باشند. مردم با مشاهده خوکی که به دار آویخته شده این پیغام را دریافت می‌کردند که بایستی حواسشان به خوکهایشان باشد و آنها را در کوچه و خیابان رها نکنند.

فرضیه بعدی این است که مردم آن دوران معتقد بودند حیوانات هم صاحب نوعی درک اخلاقی و اراده آزاد هستند و مسئول اعمال خود شناخته می‌شوند. اگر از اصطلاحات حقوق کیفری مدرن استفاده کنیم آنها معتقد بودند که حیوانات هم می‌توانند سو نیت مجرمانه داشته باشند و رکن روانی جرم را می‌توان در اعمال آنها شناسایی کرد. نوع استدلالهایی که در این دادگاهها در اثبات خطاکاری حیوانات متهم یا در دفاع از بیگناهی ایشان به کار می‌رفت نشان می‌دهد که برگزارکنندگان دادگاهها معتقد بودند حیوانات هم مثل انسانها میتوانند با عمد و آگاهی مرتکب خطایی شوند بنابراین محاکمه و مجازات آنها کاری معقول است.

جامعترین منبع در مورد این دادگاههای عجیب کتاب "مسئولیت کیفری و مجازات اعدام برای حیوانات" اثر ای پی اونز که سال ۱۹۰۶ منتشر شد. این کتاب هنوز ترجمه فارسی نشده و ما در داتیکان تصمیم گرفتیم با استفاده از این کتاب _ و سایر منابع_ جذابترین دادگاههای حیوانات را انتخاب کرده و توضیح مختصری در مورد آنها بدهیم. اولین قسمت از سلسله مقالات "دادگاه حیوانات" با گزارش همان دادگاهی آغاز می‌شود که در ابتدای متن در ذهن خود تصورش کردید.

  • منبع : www.datikan.com