حقوق مناقصات (جلد اول )
21 مهر 1398

حقوق مناقصات (جلد اول )

انتشارات میزان منتشر کرد . 

 

داتیکان حقوق مناقصات  را به قلم دکتر حمید باقر زاده انتشارات میزان  منتشر کرد.

 چکیده :

‌مناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاه­های دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما روش انحصاری معاملات اداری و دولتی نیست و شرکت‌های خصوصی نیز از مناقصه استفاده می‏کنند. این در حالی است که در دستگاه­های اداری و دولتی با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابقه­ای همانند شرکت‌های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقی مستقیم هم استفاده می‏شود. استفادۀ دستگاههای اداری و دولتی از مناقصه نافی حاکمیت قواعد عام حاکم بر حقوق قراردادها بر نظام حقوقی مناقصه نیست و حقوق مناقصات به وضوح شعبه‏ای از حقوق قراردادها تلقی شده‌است. در واقع تفکیک قراردادهای خصوصی از قراردادهای اداری که نتیجه رویه قضائی شورای دولتی فرانسه است دچارتغییرات و در عین حال تردیدات اساسی شده‌است چندان‌که دادگاه حل اختلاف فرانسه نظر داده است که یک قرارداد بین دو شخص حقوق خصوصی می‌تواند اداری تلقی گردد مشروط بر این‌که از محل و به حساب دولت انجام پذیرد و نیز در مواردی که یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی به منظور تهیه خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی قراردادی منعقد نماید، قرارداد تابع حقوق خصوصی انگاشته شده‌است. در مواردی که دو شخص حقوق عمومی با یکدیگر انعقاد قرارداد نموده‌اند و یا وقتی که اشخاص حقوق عمومی برای مدیریت حوزه‌های خصوصی و تصدی‏گری اقدام به انعقاد قرارداد نموده‌اند نیز، موضوع تابع حقوق خصوصی دانسته شده‌است .

 انتشارات میزان

نوبت چاپ : اول

قیمت : 200000 ریال

نشانی سایت : http://www.mizan-law.ir

 

  • منبع : www.mizan-law.ir