21 مهر 1398

حقوق قراردادها عقود معین (1)

حقوق قراردادها عقود معین (1) انتشارات میزان منتشر کرد.   

داتیکان حقوق قراردادها عقود معین   را به قلم دکتر علیرضا باریکلو  انتشارات میزان  منتشر کرد.

 

چکیده :

قراردادهاي موضوع کتاب، همان‌گونه که از عنوان آن نیز ظاهر است، عقود معیّن ١ می‌باشد که ماده ٣٣٨ به بعد قانون مدنی به آن اختصاص یافته است. طبق سرفصل‌های موضوعی برنامه آموزشی دوره کارشناسی حقوق قضایی وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، این عقود به دو گروه عقود معیّن ١ و عقود معیّن ٢ قابل تقسیم است؛ عقود معیّن ١ که شامل بیع، خیارات، اجاره، صلح، معاوضه، قرض، جعاله و مسابقات است، تحت عنوان «حقوق مدنی ٦» در برنامه آموزشی تعریف شده است. عقود معیّن ٢ که شامل عقود مشارکتی، یعنی مزارعه ـ مساقات، مضاربه، شرکت مدنی و تقسیم، عقود توثیقی، یعنی ضمان، حواله، کفالت و رهن، و عقود غیرلازم یا مبتنی بر احسان، یعنی وکالت، ودیعه، عاریه و هبه است، تحت عنوان «حقوق مدنی ٧» در برنامه آموزشی توصیف شده است.
با توجه به این که نویسندگان قانون مدنی نخستین ماده مرتبط به عقود معیّن ١ را به بیع اختصاص داده‌اند، مطابق این شیوه، فصل اول کتاب به عقد بیع اختصاص یافته و در فصل دوم خیارات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، زیرا علاوه بر سیاق قانون مدنی که بعد مقررات بیع، مقررات خیار تدوین شده، منطق حقوقی نیز اقتضای آن را دارد که بعد از بیع به‌عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین عقد منشأ روابط حقوقی، خیارات به‌عنوان جبران‌های احتمالی آن مطرح و بررسی شود. مقررات عقد اجاره نیز که از حیث حقوقی و اجتماعی در معرض تحولات زیادی قرار گرفته در فصل سوم تحلیل شده است. درنهایت در فصل چهارم عقود معیّنی مانند صلح، معاوضه، قرض، جعاله و مسابقات بررسی ‌شده است.

انتشارات میزان

نوبت چاپ : اول

قیمت : 200000 ریال

نشانی سایت : http://www.mizan-law.ir

 

  • منبع : http://www.mizan-law.ir

اخبار مرتبط

استخدام 17تیر 1399

17 تیر 1399
استخدام 17تیر 1399

سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

16 تیر 1399
سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

16 تیر 1399
اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

Concise Australian Commercial Law

16 تیر 1399
Concise Australian Commercial Law

مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

16 تیر 1399
مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

16 تیر 1399
تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

16 تیر 1399
تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

16 تیر 1399
فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

استخدام 16تیر 1399

16 تیر 1399
استخدام 16تیر 1399

Money, Social Ontology and Law

15 تیر 1399
Money, Social Ontology and Law

از جنگ سرد تا جنگ سایبری

15 تیر 1399
از جنگ سرد تا جنگ سایبری

تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

15 تیر 1399
تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

15 تیر 1399
نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

استخدام 15تیر 1399

15 تیر 1399
استخدام 15تیر 1399

نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست

14 تیر 1399
نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست

نظریه ی تعطیل، تخفیف وتبدیل مجازاتهای حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی

14 تیر 1399
نظریه ی تعطیل، تخفیف وتبدیل مجازاتهای حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی

معاون قوه قضاییه: حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور فرمانده‌ مبارزه با تروریست‌ها

14 تیر 1399
معاون قوه قضاییه: حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور فرمانده‌ مبارزه با تروریست‌ها

استخدام 14تیر 1399

14 تیر 1399
استخدام 14تیر 1399

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

The Prison of Democracy

11 تیر 1399
The Prison of Democracy