حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)
21 مهر 1398

حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

انتشارات میزان منتشر کرد.

 

داتیکان حقوق اسناد تجارتی ( حقوق تجارت 3) را به قلم دکتر کورش کاویانی انتشارات میزان  منتشر کرد.

 

 

چکیده :

گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر به قلم نویسنده محترم:
•حقوق اسناد تجارتی بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است.
•حقی که به موجب این اسناد ایجاد و یا منتقل می گردد، فاقد پایگاه مادی بوده و تجسم روابط حقوقی طرفین یا اطراف سند تجارتی را دشوار می سازد.
•به علاوه وصف تجریدی این اسناد و عدم قابلیت استناد به ایرادات، این دشواری را دو چندان می کند. از این ها گذشته نقش اصلی اسناد تجارتی به مفهوم خاص جایگزینی آنها در معاملات به جای پول است و حال آن که خود پول و ماهیت حقوقی آن، از مسائل غامضی است که به آن توجه کافی نشده است و حتی در شاخه حقوق اموال نیز که به بررسی انواع مال و آثار هر یک پرداخته می شود، جای بحث از این ابزار اصلی مبادلات خالی است. لذا در کتاب حاضر به این مهم پرداخته شده است.شده است. درنهایت در فصل

 

انتشارات میزان

نوبت چاپ و سال : دهم پائیز 1398

قیمت : 250000 ریال

نشانی سایت : http://www.mizan-law.ir

 

  • منبع : www.mizan-law.ir