حقوق ورشکستگی وتصفیه اموال ورشکسته
21 مهر 1398

حقوق ورشکستگی وتصفیه اموال ورشکسته

انتشارات میزان منتشر کرد. 

 

داتیکان حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته را به قلم دکتر حسین سیمایی صراف  انتشارات میزان  منتشر کرد.

  

چکیده :

 «ناتوانی از پرداخت دین» یک پدیده حقوقی و اقتصادی است. عوامل غالباً اقتصادی آن را به وجود می‌آورند و آثار حقوقی و اقتصادی برجای می‌گذارد. در نظام حقوقی ایران ـ مانند برخی دیگر از نظام‌های حقوقی ـ بسته به شخص ناتوان و قلمرو و ابعاد ناتوانی، دو نظام حقوقی متفاوت بر این پدیده حاکم است؛ یکی به نام اعسار و دیگری به نام ورشکستگی. در نهاد ورشکستگی واقعیات اقتصادی بیشتر از اعسار ملحوظ نظر قانون‌گذار بوده و همین امر سبب انحراف حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی در بعضی موارد شده است. نهاد قرینۀ ورشکستگی در فقه اسلامی نهاد افلاس است. گرچه اصطلاح اعسار نیز در فقه به کار رفته است. در این مقدمه مفاهیم ورشکستگی، اعسار و افلاس مقایسه خواهند شد. همچنین عوامل ورشکستگی، آثار ورشکستگی، ویژگی‌های ورشکستگی، نظام‌های حقوق ورشکستگی و سرانجام منابع قانونی ورشکستگی بحث و بررسی خواهند شد. 

 

انتشارات میزان

نوبت چاپ و: 1

قیمت : 200000 ریال

نشانی سایت : http://www.mizan-law.ir

 

  • منبع : www.mizan-law.ir