حقوق مدنی  خانواده
22 مهر 1398

حقوق مدنی خانواده

انتشارات میزان منتشر کرد .

 

داتیکان حقوق مدنی خانواده را به قلم دکتر ناصر کاتوزیان    انتشارات میزان  منتشر کرد.

 

 

انتشارات میزان   

نوبت چاپ و سال :دهم   بهار   1398

قیمت 400000ریال

نشانی سایت : http://www.mizan-law.ir

 

  • منبع : www.mizan-law.ir