آیین دادرسی اعتراض و نقص آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی
23 مهر 1398

آیین دادرسی اعتراض و نقص آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .

 

داتیکان آیین دادرسی اعتراض و نقص آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی را به قلم سحر صالح احمدی و سعید صالح احمدی انتشارات کتاب آوا   منتشر کرد.

  

چکیده :

این کتاب به سبک (شرح ماده به ماده) به تحریر و نظم در آمده، مقررات ویژه چگونگی اعتراض به آرای قضاوتی و رسیدگی به دعاوی مذبور را از منظر دکترین حقوقی و رویه قضایی به بحث و گفتگو می پردازد و در مورد ماهیت علمی و محتوای آن باید بگوییم، کتاب حاوی برخی از مواد قانونی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانون امور حسبی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، در خصوص کیفیت اعتراض به آرای قضاوتی و رسیدگی به دعاوی مذبور است.

 

این کتاب مشتمل بر فصول:

*از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
*از قانون امور حسبی
*قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
*از قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

انتشارات کتاب آوا   

نوبت چاپ و سال :اول   1398

قیمت 405000ریال

تعداد صفحات : 320

نشانی سایت : https://www.avabook.com

 

 

  • منبع : www.avabook.com