نشست تاثیر آراء دادگاه ها بر ارتقاء و توسعه موازین حقوق بشری
4 آبان 1398

نشست تاثیر آراء دادگاه ها بر ارتقاء و توسعه موازین حقوق بشری

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

 داتیکان : سلسله نشست های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی تاثیر آراء دادگاه ها بر ارتقاء و توسعه موازین حقوق بشری برگزار می نماید .

 

با سخنرانی :

دکتر مریم افشاری

( مدیر سازمان های غیر دولتی کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی و استاد یار دانشگاه )

دکتر جبار عیساییان

(قاضی دادگاه تجدید نظر ومدرس دانشگاه )

  

زمان  :  سه شنبه ۳۰ مهرماه ۹۸

 ساعت :  ۱۲ الی ۱۴

جایگاه برگزاری : دانشگاه شهید بهشتی - تالار سلام

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است

  • منبع : http://www.datikan.com/news