28 مهر 1398
مامور 93 ساله آلمان نازی در دادگاه محاکمه می‌شود

مامور 93 ساله آلمان نازی در دادگاه محاکمه می‌شود

دادگاه کیفری نگهبان 93 ساله اردوگاه کار اجباری نازی‌ها روز پنجشنبه آغاز شد.

داتیکان: دادگاه کیفری نگهبان 93 ساله اردوگاه کار اجباری نازی‌ها روز پنجشنبه آغاز شد. این عضو سابق پلیس مخفی آلمان که با نام «برونو دی» معرفی شده در زمان ارتکاب جرم زیر 18 ساله داشته و به همین جهت به اتهام معاونت در قتل 5230 نفر در دادگاه اطفال محاکمه خواهد شد.

 

برونو دی بین سالهای 1944 و 1945 نگهبان اردوگاه استوتهاف در لهستان بود. وی در کیفرخواست دادستان متهم  شده که آگاهانه به قتل وحشیانه زندانیان با شلیک گلوله و گاز سمی کمک کرده است. بسیاری از زندانیان این اردوگاه هم به دلیل شرایط بسیار بد نگهداری از گرسنگی یا نبودن مراقبتهای بهداشتی جان سپردند. این اردوگاه سال 1939 تاسیس شد و 115 هزار زندانی در آن نگهداری می‌شدند که 65 هزار نفرشان در همانجا از دنیا رفتند. استوتهاف یکی از آخرین کمپهایی بود که نیروهای متفقین آن را آزاد کردند.

 

وظیفه این متهم جلوگیری از فرار یا شورش زندانیان بود.  برونو در کیفرخواست به عنوان «چرخ ماشین مرگ» معرفی شده است. چرخ ماشین مرگ روز پنجشنبه با ویلچر در دادگاه حاضر شد. دادگاه برونو علنی نخواهد بود چون دادگاههای اطفال غیرعلنی برگزار می‌شود اما احتمالا بازماندگان قربانیان سرسرای عمومی دادگاه را پر خواهند کرد.

  • منبع : www.datikan.com