سلسله نشست های حقوقدانان ایرانیان – کانادا
4 آبان 1398

سلسله نشست های حقوقدانان ایرانیان – کانادا

 انجمن پارسی دانشکده حقوق دانشگاه مونترال برگزار می نماید . 

 داتیکان : انجمن پارسی دانشکده حقوق دانشگاه مونترال سلسله نشست های حقوقدانان ایرانیان – کانادا برگزار می نماید.

 

سخنرانی پیرامون « رهیافت انتقادی در حقوق اساسی»

(بازخوانی اصل ۹۹ قانون اساسی )

 

سخنران :

دکتر محسن خلیلی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 زمان : جمعه ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ 

ساعت :  ۱۳الی ۱۶

مکان : دانشکده حقوق  دانشگاه مونترال سالن A 3404  

برگزار کننده : انجمن پارسی دانشکده حقوق دانشگاه مونترال

 

برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news