دومین دوره‌ی آموزشی حقوق و سلامت عمومی
6 آبان 1398

دومین دوره‌ی آموزشی حقوق و سلامت عمومی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی تهران و موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار می نماید . 

داتیکان : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی تهران و موسسه مطالعات حقوق عمومی دومین دوره‌ی آموزشی حقوق و سلامت عمومی را برگزا می‌کنند.

 

مدرسان دوره:

 دکتر امیر حسین تکیان

 (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه سلامت جهانی دانشکده بهداشت)

 دکتر کیومرث اشتریان

 (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران)

 دکتر مهرداد محمدی

 (مدرس حقوق سلامت عمومی دانشکده بهداشت و پردیس بین‌الملل  دانشگاه تهران)

 دکتر ژانت بلیک

 (مدرس حقوق بشر و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی)

 دکتر مهناز  بیات

 (مدرس حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

 دکتر حمیدرضا نمازی

 (مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

 شروع دوره:۲۶ آبان ماه ۹۸ 

مدت دوره: ۱۸ ساعت

 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

 ارسال رزومه:

Workshopsipls@gmail.com

 

*  برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news