نشست سوم رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی
13 آبان 1398

نشست سوم رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق برگزار می نماید . 

داتیکان : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق نشست سوم رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی برگزار می نماید. 

 

سخنرانان :

  دکتر بهمن حسینجانی

« عضو هیات علمی پژو هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی »

 دکتر فهیم مصطفی زاده

« پزوهشگر مرکز تحقیقات و مدرس دانشگاه »

 دکتر سپیده میرمجیدی

« عضو هیات علمی پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی »

 زمان برگزاری : شنبه ۱۸ آبان ۹۸

ساعت :  ۱۴ تا ۱۶

 مکان : تهران-بزرگراه کردستان -خیابان دکتر آیینه وند(۶۴ غربی )  -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -سالن اندیشه

 

*  برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news