13 آبان 1398
شرح درخواست تامین دلیل

شرح درخواست تامین دلیل

در صورتی که اشخاص ذینفع در دعوا احتمال می‌دهند امکان استفاده از دلایل و مدارک خود را در آینده نداشته باشند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه درخواست تأمین دلیل و شیوه رسیدگی به آن در دادگاه‌ها آشنا شوند.

داتیکان: پرونده تامین دلیل

 

 

1- اگراشخاص ذینفع احتمال بدهند در آینده استفاده از دلایل و مدارکشان با مشکل مواجه خواهد شد می توانند درخواست تامین دلیل کنند . برای مثال اگر شخصی بخواهد از مدارکی که نزد دیگری استفاده نماید و احتمال دهد در آینده آن شخص در دسترس نخواهد بود می تواند درخواست تامین کند . یا اگر احتمال دهد اوضاع و احوالی که می خواهد از آن استفاده نماید تنغییر خواهد کرد می تواند درخواست تامین آن را بدهد .

منظور از تامین تنها ملاحظه و صورت برداری از آن است .

2- ذینفع می تواند درخواست خود را پیش از طرح اصل دعوا یا همزمان با آن ارائه دهد .

3- مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست تامین طبق قانون شوراهای حل اختلاف ، شورای حل اختلاف می باشد و اگر در محل مربوطه شورا وجود نداشت دادگاه به آن رسیدگی می کند .

لذا شورایی که موضوع مربوطه در آن محل قرار دارد صالح به رسیدگی است .

حال چنانچه پیش از طرح اصل دعوا درخواست تامین شود شورا به آن رسیدگی می کند .

 اگر اصل دعوا نیز در صلاحیت شورا باشد می توان همزمان دادخواست و درخواست تامین داد .

4-  چنانچه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه باشد و همزمان درخواست تامین نیز داده شود مرجع رسیدگی درخواست شورا می باشد و این دو در یک مرجع رسیدگی نمی شود .

5- چنانچه تعیین طرف مقابل برای ذینفع ممکن نباشد وی می تواند بدون تعیین طرف درخواست تامین خود را به جریان بگذارد .

6- مرجع صالح طرف مقابل را جهت رسیدگی به درخواست تامین احضار می کند اما اگر موردی فوریت داشته باشد بدون احضار طرف به درخواست رسیدگی می شود.

7- درخواست کننده تامین دلایل خود را ضمیمه درخواست کرده و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تشکیل پرونده داده و پس از ارجاع درخواست به مرجع صالح و تعیین وقت به آن رسیدگی می شود .

8- هزینه درخواست تامین دلیل غیر مالی می باشد .

9- تامین دلیل تنها برای حفظ دلایل درخواستی است و لذا اعتبار آن در مرجع صالح که اصل دعوا د ر آن رسیدگی می شود باید مورد رسیدگی واقع شود  لذا طرف مقابل نیز می تواند خلاف آن را ثابت نماید .

 برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست  یا مشاوره حقوقی می‌توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .
 

  • منبع : http://www.datikan.com