معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی
20 آبان 1398

معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی

 انتشارات مجد منتشرکرد .

 

داتیکان معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومیرا به قلم  دکتر محمود ابراهیم الدیک و مترجم دکتر ابراهیم موسی زادهانتشارات مجد منتشر کرد.

 

 

چکیده :

1 -تعریف لغوی معاهدات و تعریف آن در اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی
2 -شروط انعقاد معاهدات در اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی
3 -مقامات صلاحیتدار برای تأیید و نقض معاهدات
4- تنظیم و نگارش معاهدات
5- آثار معاهدات
6- معاهدات حیاد (بیطرفی)
7- مقدمات و مراحل قبل از انعقاد معاهده
8- انواع معاهدات در اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی
9- شروط شرعی و قانونی معاهدات

 

نوبت چاپ: اول 1398

قیمت  280000 ریال

نشانی سایت : http://www.majdlaw.ir/

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.majdlaw.ir