شرح درخواست دستور موقت

20 آبان 1398

شرح درخواست دستور موقت

دستور موقت به معنای دارسی فوری است برای آگاهی از چگونگی این درخواست در دعاوی، متن زیر را مطالعه فرمایید

داتیکان: درخواست دستور موقت

 

 

 

 

1- دستور موقت به معنای دارسی فوری است یعنی چنانچه در امری تعیین تکلیف در آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت صادر می نماید .

 

2- درخواست دستور موقت می تواند پیش از طرح اصل دعوا باشد و می تواند همزمان با آن باشد .

 

3- مرجع رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و اگر همزمان با  طرح دعوا درخواست داده شده باشد در همان مرجع رسیدگی می شود .

 

4- چنانچه اشکلاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش آید مرجع رسیدگی به دستور دادگاهی است که حکم را اجرا می کند .

 

5- اگر موضوع درخواست در محلی غیر از دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خواهان می تواند به آن دادگاه هم جهت درخواست دستور موقت نیز مراجعه نماید .

 

6-  خواهان باید دلایل خود را ضمیمه درخواست نماید و دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین به درخواست رسیدگی می کند . اما اگرلازم باشد بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین به درخواست رسیدگی می کند .

 

تشخیص فوری بودن امر با دادگاه است .

 

 7- دستورموقت می‌تواند برای توقیف مال ، انجام کار یا منع کاری صادر شود .برای مثال چنانچه یکی از طرفین قرارداد انجام عملیات ساختمانی، در انجام تعهدات خود مرتکب تخلفاتی شود، طرف دیگر می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع ادامه عملیات را بنماید .

 

8- اگر قبل از اصل دعوا درخواست دستور موقت شده باشد باید ظرف 20 روز نسبت به اصل دعوادادخواست داده شود وگرنه با درخواست طرف مقابل دادگاه از دستور رفع اثر می نماید .

 

9- خواهان دستور موقت باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی بابت خسارتهایی که ممکن است به طرف دعوا وارد شود بپردازد و اگر این کار را انجام ندهد دستور موقت صادر نمی شود .

 

10- دستور موقت بعد از ابلاغ قابل اجراست اما این امکان نیز هست که قبل از ابلاغ اجرا شود .

 

11- طرف دعوا نیز می تواند با دادن تامین مناسب از دستور موقت رفع اثر نماید .

 

12- اگر حقی برای خواهان دستور به اثبات نرسد ، اگر طرف دعوا ظرف یک ماه از ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت اقدامی ننماید ، دادگاه از مال توقیف شده رفع اثر خواهد کرد .

 

 13- باید توجه داشت دستور موقت قابل اعتراض ، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی نیست . اما با تجدیدنظرخواهی از اصل رای می توان به دستور موقت نیزاعتراض نمود . 

 

14- هزینه دستور موقت غیر مالی است .

 

15-  دستور موقت باید به تایید رییس حوزه قضایی برسد . البته در اینجا استثنایی وجود دارد . ماده 7 قانون حمایت خانواده صدور دستور موقت را منوط به تایید رئیس حوزه قضایی ندانسته است .

 

16 - دستور موقت با صدور رای بدوی مرتفع نمی شود حتی اگر علیه خواهان رای داده شده باشد . بلکه این دستور تا صدور رای نهایی به قوت خود باقی است مگر اینکه در مرحله تجدیدنظر فسخ شود .

 

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

صدور دستورات قضایی برای ساماندهی مناطق شوش و مولوی

19 شهریور 1399
صدور دستورات قضایی برای ساماندهی مناطق شوش و مولوی

آزمایشگاه‌های تأیید سلامت محصولات صنعتی بی‌توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی

2 شهریور 1399
آزمایشگاه‌های تأیید سلامت محصولات صنعتی بی‌توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی

دادستان مشهد ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را تکذیب کرد

15 مرداد 1399
دادستان مشهد ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را تکذیب کرد

اعضای باند خرید و فروش سلاح در چهاردانگه دستگیر شدند

28 تیر 1399
اعضای باند خرید و فروش سلاح در چهاردانگه دستگیر شدند

شرح الفاظ قانون مدنی

10 اردیبهشت 1399
شرح الفاظ قانون مدنی

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

9 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

درخواست کانون وکلا از رئیس دستگاه قضا

3 اردیبهشت 1399
درخواست کانون وکلا از رئیس دستگاه قضا

تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

10 اسفند 1398
تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

21 دی 1398
دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

دادخواست بطلان نکاح اجباری

7 دی 1398
دادخواست بطلان نکاح اجباری

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

19 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

19 آذر 1398
شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت