2 آذر 1398

دادخواست تخلیه ملک

دادخواست تخلیه ملک در صورتی که عین مستأجره تجاری است ولی شرایط سکونت را دارا باشد، موجر می تواند در صورت احتیاج، تخلیه و تحویل آن را از مستأجر تقاضا نماید و در صورت امتناع وی با ارائه نمونه دادخواست فوق در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.

داتیکان: دعوای تخلیه

 

به دلایل مختلف ممکن است موجر و مستاجر به اختلاف خورده و برای حل اختلاف خویش به مراجع قضایی مراجعه نمایند .

از عمده اختلافات بین موجر و مستاجر می توان به تخلیه مورد اجاره اشاره کرد . علت تخلیه می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 به آنها اشاره شده است . برای مثال موجر می تواند به دلیل نیاز شخصی به عین مستاجره دادخواست تخلیه را به مرجع صالح بدهد .

حال چنانچه موجر بخواهد مورد اجاره را تخلیه نماید باید به نکاتی توجه داشته باشد ، لازم به ذکر است مطالب آتی در مورد اجاره نامه هایی است که پس از سال 1376 منعقد شده اند ، البته این اصل استثنائاتی نیز دارد که در همان قانون به آن اشاره شده است .

1 اجاره نامه باید یا رسمی باشد یا اگر نیست به امضاء موجر ، مستاجر و دو شاهد رسیده باشد و در دو نسخه تهیه شده باشد . اگر این چنین نباشد موجر نمی تواند تخلیه مورد اجاره را در زمان کوتاه انجام دهد .

2 برای تخلیه مورد اجاره باید زمان قرارداد رسیده باشد و مستاجر آنجا را تخلیه نکرده باشد .

3 اگر اجاره نامه رسمی باشد صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره را باید از دفترخانه ای که در آن سند تنظیم شده است تقاضا کرد . در این خصوص دفتر خانه اوراق اجراییه را جهت اقدام به اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید .

4 اما اگر اجاره نامه عادی باشد جهت تخلیه مورد اجاره  شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی می باشد .

5 در موارد ذکر شده ظرف یک هفته تخلیه ملک صورت می پذیرد .

6 در این خصوص مالک باید ودیعه ای را که مستاجر به وی جهت مورد اجاره پرداخت کرده است به دایره اجرا تحویل دهد و اگر این کار را انجام ندهد تخلیه صورت نمی گیرد . و اگر موجر ادعای خسارتی داشته باشد باید به مرجع صالح جهت ورود خسارت دادخواست ارائه دهد و گواهی مبنی بر تسلیم آن به دایره اجرا تحویل دهد ، این امر باعث می شود تا مبلغ ودیعه به مستاجر تحویل داده نشود .

7 چنانچه مستاجر نیز ادعای حقی بنماید می تواند آن را در مرجع صالح مطرح نماید اما این کار باعث توقف در اجرای تخلیه نمی شود .

8 چنانچه اجاره نامه رسمی نباشد یا  در مورد اجاره نامه های عادی بر اساس شرایطی که ذکر شد تنظیم نشده باشد برای تخلیه عین مستاجره مانند دعاوی دیگر عمل می شود و موجر نمیتواند در ظرف یک هفته ملک را تخلیه کند ، یعنی موجر باید ابتدا دادخواست داده و وقت رسیدگی تعیین شده و پس از جلسه رسیدگی حکم صادر شود ، زمانی که مدت تجدیدنظر خواهی تمام شد و  خوانده ، تجدیدنظر خواهی نکرد می توان حکم را اجرا کرد .

9 مدارک لازم جهت طرح دادخواست نیزکپی مصدق سند مالکیت ، کپی مصدق قرارداد اجاره و کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مالک می باشد .

10 هزینه دعوای تخلیه غیر مالی می باشد .  

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست، لایحه و مشاوره حقوقی می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

نشست علمی با موضوع «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

3 بهمن 1398
نشست علمی با موضوع  «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

نشست علمی با موضوع «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

4 بهمن 1398
نشست علمی با موضوع  «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

12 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

10 آذر 1398
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

9 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

6 آذر 1398
شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

23 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

21 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

شرح دادخواست الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه

14 آبان 1398
شرح دادخواست الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه

شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل

6 آبان 1398
شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل