شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

6 آذر 1398

شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

در صورتی که شخصی ملک دیگری را بدون اجازه غصب کرده و در ملک مزبور اقدام به احداث بنا نموده باشد، مالک می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت تقاضای رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنای مذکور اقدام نماید.

داتیکان: دعوای تصرف عدوانی

 

1 - دعوای تصرف عدوانی از طریق حقوقی و کیفری قابل پیگیری می باشد که در اینجا به شرح رسیدگی حقوقی آن پرداخته می شود .

2 در قانون آیین دادرسی مدنی به دعوای تصرف عدوانی اشاره شده است . بر اساس ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید .

3 باید توجه داشت تنها مالک نیست که بتواند دعوای تصرف عدوانی را مطرح نماید بلکه هر کسی که از طرف مالک در ملک او تصرف دارد می تواند به قائم مقامی او این دعوا را مطرح نماید .

4 برای شروع کار ابتدا خواهان باید مدارک خود را به دفتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد .

5 دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع دادگاهی است که ملک در آنجا واقع شده است .

6 در این دعوا خواهان باید ثابت نماید تصرفات او در ملک پیش از تصرفات متصرف عدوانی بوده است لذا از جمله مدارک مورد نیاز برای این دعوا می تواند سند مالکیت ملک باشد که نشان دهنده سبق تصرف مالک نسبت به متصرف عدوانی است .

7 برای اینکه بتوان این دعوا را مطرح کرد باید چند عامل در کنار هم قرار بگیرند :

الف) این دعوا در مورد اموال غیر منقول قابل طرح است لذا نمی توان آن را در مورد اموال منقول مطرح کرد .

ب ) در این دعوا باید تصرفات متصرف عدوانی بعد از تصرفات خواهان باشد .

ج ) تصرفات متصرف عدوانی باید بدون رضایت خواهان انجام شده باشد .

د) و در آخر سابقه تصرفات خواهان است . به این معنی که مال غیر منقول متعلق به وی باشد و او در آن مال تصرف داشته و این موضوع برای جامعه روشن باشد که وی در مال مذکور تصرف داشته است .

8 تصرف عدوانی در ملک مشاع نیز قابل تصور است و اگر یک یا چند نفر از شرکاء مانع یا مزاحم تصرفات یک یا چند نفر دیگر از شرکاء شود ، آنان می توانند دعوای تصرف عدوانی را مطرح نمایند .

9 چنانچه شخص ثالثی نیز در این دعوا حقی برای خود قائل باشد می تواند تا قبل از خاتمه رسیدگی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر می تواند وارد دعوا شود .

10 هر امینی مثل خادم ، سرایدار و... که از طرف خواهان در ملک خواهان متصرف باشد اگر پس از ده روز از ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر رفع تصرف ، از آنجا رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود .

11 خواهان در این دعوا می تواند درخواست دستور موقت نیز بنماید .

12 حکم رفع تصرف عدوانی بلافاصله اجرا می شود و تجدید نظرخواهی از آن مانع اجرا نیست .

13 دعوای تصرف عدوانی یک دعوای غیر مالی می باشد .

14 دعوای تصرف عدوانی در املاک کشاورزی نیز قابل تصور است و چنانچه در ملک کشاورزی تصرفات عدوانی صورت پذیرد و در آنجا توسط متصرف عدوانی درخت یا محصول زراعی کاشته شود چند صورت قابل تصور است که در قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف هر شکلی معین و مشخص شده است .  

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

12 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

10 آذر 1398
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

9 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

دادخواست تخلیه ملک

2 آذر 1398
دادخواست تخلیه ملک

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

23 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

21 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

شرح دادخواست الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه

14 آبان 1398
شرح دادخواست الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه

شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل

6 آبان 1398
شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل

شرح درخواست مطالبه نفقه

4 آبان 1398
شرح درخواست مطالبه نفقه

شرح درخواست الزام به تمکین

4 آبان 1398
شرح درخواست الزام به تمکین