تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

11 آذر 1398
 راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسئولیت

راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسئولیت

انتشارات جنگل منتشر کرد . 

داتیکان :  راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسئولیت را به قلم محمد علی بخشی زاده انتشارات جنگل منتشر کرد . 

 چکیده :

 *فصل اول : کلیات و مفاهیم اولیه خسارت در بیمه های مسئولیت

 *فصل دوم : مفاهیم مشترک و تخصصی و وظایف بیمه ای در بیمه های مسئولیت

 *فصل سوم : خسارت در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 *فصل چهارم : خسارت در سایر بیمه های مسئولیت

 

 نوبت و سال چاپ: اول 1398

  • منبع : https://jangal.com/fa/product
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32