ششمین جلسه از سلسله نشست های کاربردی قراردادهای تجاری بین المللی
11 آذر 1398

ششمین جلسه از سلسله نشست های کاربردی قراردادهای تجاری بین المللی

 کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید .

داتیکان : کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز ششمین جلسه از سلسله نشست های کاربردی قراردادهای تجاری بین المللی برگزار می نماید.

«اجرای آرای داوری بین المللی در ایران»

  

 

سخنرانان:

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news