همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

11 آذر 1398
نشست تغییرات اقلیمی و صلح

نشست تغییرات اقلیمی و صلح

کمیته صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری مرکز صلح و محیط زیست و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی برگزار می نماید . 

 داتیکان :  کمیته صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری مرکز صلح و محیط زیست و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی  نشست تغییرات اقلیمی و صلح برگزار می‌نماید.

 

 

✅ سخنرانان:

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32