همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

11 آذر 1398
 نشست علمی فقر و آموزش کودکان نگاهی به تعدات آموزشی دولت در قانون اساسی

نشست علمی فقر و آموزش کودکان نگاهی به تعدات آموزشی دولت در قانون اساسی

پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می نماید. 

 داتیکان : پردیس فارابی دانشگاه تهران  نشست علمی فقر و آموزش کودکان نگاهی به تعدات آموزشی دولت در قانون اساسی برگزار می نماید .

 

 

✅ با حضور:

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32