11 آذر 1398

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

داتیکان :  بایسته های حقوق بین الملل خصوصی را به قلم دکتر مجتبی نظیف  انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

چکیده :

در این کتاب کلیه موضوعات و مباحث علم حقوق بین الملل خصوصی ، تحت عنوان جامع حقوق بین الملل خصوصی و با بیانی ساده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به نحوی که با مطالعه این کتاب و توجه به راهکارهای ارائه شده در آن ، تعاملات بین المللی بین اشخاص و کالاها در صحنه بین المللی و کشور ایران تا حدودی تعریف و بررسی و مورد ارزیابی قرار داده شده است و اطلاعات لازم و ضروری در خصوص اصطلاحات ، مفاهیم، قواعد و اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و دیگر مباحث مختلف حقوق بین الملل خصوصی در اختیار قرار داده شده است در فصل اول این کتاب ضمن ارائه تعریف مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی، تابعان، منابع، جایگاه و فواید مطالعه آن و نیز مقایسه آن با حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی به بررسی مصادیق موضوعات و مفاهیم وموضوعات متفاوت این شعبه حقوقی پرداخته شده است. در فصل دوم ، مباحث کلی تابعیت که شامل یکسری قواعد و ضوابط کلی و بین المللی تابعیت او مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ حقوق تابعیت در ایران موضوع فصل سوم است که مورد بررسی قرار گرفته شده و بحث اقامتگاه که یک نهاد حقوقی مهم در حقوق بین الملل خصوصی و تعیین روابط مادی اشخاص با قلمرو جغرافیایی ایشان می باشد در فصل چهارم این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته شده و در فصل پنجم، کلیه مصادیق حقوق عمومی و خصوصی و حقوق مکتسبه بیگانگان اعم از حقیقی و حقوقی بررسی شده است و بحث نهایی که تعارض قوانین است شامل مطالبی از قبیل کلیات، پیشینه، مکاتب و سیر تحولات علم تعارض قوانین و نیز روش حل تعارض قوانین اعم از توصیف، تعریف اصول و سیستمهای مختلف حل تعارض قوانین، اشکال مختلف ارتباط فیمابین آنها و نهایتاً گزینش قانون خارجی صلاحیتدار و نحوه اجرا و اعمال آن می باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که امروزه ضرورت استفاده از قواعد تعارض قوانین بیش از پیش آشکار شده و تعارض ایجاد شده و ضرورت رفع تعارض بین قوانین مذکور ایجاب می نماید که با استفاده، اعمال و اجرای قواعد ملی حل تعارض قوانین کشورها و از بین قوانین متعدد و معارض نامزد حکومت بر پرونده، قانون حاکم بر موضوع متنازعٌ فیه گزینش شود و حکم قضایای بین الملل خصوصی مطروحه در محاکم مشخص شود در این کتاب مباحث فوق به شیوه ای که قابل فهم و استفاده دانشجویان قرار گیرد به رشته تحریر درآمده است.

نوبت و سال چاپ: سوم اردیبهشت  1398

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

13 مرداد 1399
هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

13 مرداد 1399
به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

استخدام 13 مرداد 1399

13 مرداد 1399
استخدام 13 مرداد 1399

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

12 مرداد 1399
?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

12 مرداد 1399
نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

استخدام 12  مرداد 1399

12 مرداد 1399
استخدام 12  مرداد 1399

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

11 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

نشست مجازی «مشروطه‌ی ایرانی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»

11 مرداد 1399
نشست مجازی «مشروطه‌ی ایرانی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»

رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

11 مرداد 1399
رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است

11 مرداد 1399
مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است

استخدام 11  مرداد 1399

11 مرداد 1399
استخدام 11  مرداد 1399

پیش همایش چهارم «پاسخ های ترمیمی به جرایم نیروهای مسلح»

8 مرداد 1399
پیش همایش چهارم «پاسخ های ترمیمی به جرایم نیروهای مسلح»

حق متهم بر دسترسی به وکیل

8 مرداد 1399
حق متهم بر دسترسی به وکیل

Common Law and Natural Law in America 

8 مرداد 1399
Common Law and Natural Law in America 

قضاوت و میزان آن

8 مرداد 1399
قضاوت و میزان آن

استخدام 8مرداد 1399

8 مرداد 1399
استخدام  8مرداد 1399

Banking Supervision and Criminal Investigation 

7 مرداد 1399
Banking Supervision and Criminal Investigation 

عدم شفافیت در حوزه قانون‌گذاری مشکل اصلی معدنکاران

7 مرداد 1399
عدم شفافیت در حوزه قانون‌گذاری مشکل اصلی معدنکاران

تاسیس و جانشینی دولت ها

7 مرداد 1399
تاسیس و جانشینی دولت ها

کوه‌ها و جنگل‌ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی‌شوند

7 مرداد 1399
کوه‌ها و جنگل‌ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی‌شوند