11 آذر 1398

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

داتیکان :  بایسته های حقوق بین الملل خصوصی را به قلم دکتر مجتبی نظیف  انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

چکیده :

در این کتاب کلیه موضوعات و مباحث علم حقوق بین الملل خصوصی ، تحت عنوان جامع حقوق بین الملل خصوصی و با بیانی ساده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به نحوی که با مطالعه این کتاب و توجه به راهکارهای ارائه شده در آن ، تعاملات بین المللی بین اشخاص و کالاها در صحنه بین المللی و کشور ایران تا حدودی تعریف و بررسی و مورد ارزیابی قرار داده شده است و اطلاعات لازم و ضروری در خصوص اصطلاحات ، مفاهیم، قواعد و اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و دیگر مباحث مختلف حقوق بین الملل خصوصی در اختیار قرار داده شده است در فصل اول این کتاب ضمن ارائه تعریف مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی، تابعان، منابع، جایگاه و فواید مطالعه آن و نیز مقایسه آن با حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی به بررسی مصادیق موضوعات و مفاهیم وموضوعات متفاوت این شعبه حقوقی پرداخته شده است. در فصل دوم ، مباحث کلی تابعیت که شامل یکسری قواعد و ضوابط کلی و بین المللی تابعیت او مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ حقوق تابعیت در ایران موضوع فصل سوم است که مورد بررسی قرار گرفته شده و بحث اقامتگاه که یک نهاد حقوقی مهم در حقوق بین الملل خصوصی و تعیین روابط مادی اشخاص با قلمرو جغرافیایی ایشان می باشد در فصل چهارم این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته شده و در فصل پنجم، کلیه مصادیق حقوق عمومی و خصوصی و حقوق مکتسبه بیگانگان اعم از حقیقی و حقوقی بررسی شده است و بحث نهایی که تعارض قوانین است شامل مطالبی از قبیل کلیات، پیشینه، مکاتب و سیر تحولات علم تعارض قوانین و نیز روش حل تعارض قوانین اعم از توصیف، تعریف اصول و سیستمهای مختلف حل تعارض قوانین، اشکال مختلف ارتباط فیمابین آنها و نهایتاً گزینش قانون خارجی صلاحیتدار و نحوه اجرا و اعمال آن می باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که امروزه ضرورت استفاده از قواعد تعارض قوانین بیش از پیش آشکار شده و تعارض ایجاد شده و ضرورت رفع تعارض بین قوانین مذکور ایجاب می نماید که با استفاده، اعمال و اجرای قواعد ملی حل تعارض قوانین کشورها و از بین قوانین متعدد و معارض نامزد حکومت بر پرونده، قانون حاکم بر موضوع متنازعٌ فیه گزینش شود و حکم قضایای بین الملل خصوصی مطروحه در محاکم مشخص شود در این کتاب مباحث فوق به شیوه ای که قابل فهم و استفاده دانشجویان قرار گیرد به رشته تحریر درآمده است.

نوبت و سال چاپ: سوم اردیبهشت  1398

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

17 تیر 1399
خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

17 تیر 1399
درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

The Corporation, Law and Capitalism

17 تیر 1399
The Corporation, Law and Capitalism

همکاری مشترک سازمان زندان‌ها و پلیس بین‌الملل در خصوص زندانیان اتباع بیگانه

17 تیر 1399
همکاری مشترک سازمان زندان‌ها و پلیس بین‌الملل در خصوص زندانیان اتباع بیگانه

 لازمه تعقیب کیفری عاملان و آمران این ترور، همکاری دولت‌ها و پلیس اینترپل است

17 تیر 1399
 لازمه تعقیب کیفری عاملان و آمران این ترور، همکاری دولت‌ها و پلیس اینترپل است

استخدام 17تیر 1399

17 تیر 1399
استخدام 17تیر 1399

سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

16 تیر 1399
سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

16 تیر 1399
اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

Concise Australian Commercial Law

16 تیر 1399
Concise Australian Commercial Law

مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

16 تیر 1399
مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

16 تیر 1399
تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

16 تیر 1399
تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

16 تیر 1399
فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

استخدام 16تیر 1399

16 تیر 1399
استخدام 16تیر 1399

Money, Social Ontology and Law

15 تیر 1399
Money, Social Ontology and Law

از جنگ سرد تا جنگ سایبری

15 تیر 1399
از جنگ سرد تا جنگ سایبری

تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

15 تیر 1399
تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

15 تیر 1399
نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

استخدام 15تیر 1399

15 تیر 1399
استخدام 15تیر 1399

نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست

14 تیر 1399
نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست