تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

11 آذر 1398
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

داتیکان :  بایسته های حقوق بین الملل خصوصی را به قلم دکتر مجتبی نظیف  انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

چکیده :

در این کتاب کلیه موضوعات و مباحث علم حقوق بین الملل خصوصی ، تحت عنوان جامع حقوق بین الملل خصوصی و با بیانی ساده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به نحوی که با مطالعه این کتاب و توجه به راهکارهای ارائه شده در آن ، تعاملات بین المللی بین اشخاص و کالاها در صحنه بین المللی و کشور ایران تا حدودی تعریف و بررسی و مورد ارزیابی قرار داده شده است و اطلاعات لازم و ضروری در خصوص اصطلاحات ، مفاهیم، قواعد و اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و دیگر مباحث مختلف حقوق بین الملل خصوصی در اختیار قرار داده شده است در فصل اول این کتاب ضمن ارائه تعریف مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی، تابعان، منابع، جایگاه و فواید مطالعه آن و نیز مقایسه آن با حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی به بررسی مصادیق موضوعات و مفاهیم وموضوعات متفاوت این شعبه حقوقی پرداخته شده است. در فصل دوم ، مباحث کلی تابعیت که شامل یکسری قواعد و ضوابط کلی و بین المللی تابعیت او مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ حقوق تابعیت در ایران موضوع فصل سوم است که مورد بررسی قرار گرفته شده و بحث اقامتگاه که یک نهاد حقوقی مهم در حقوق بین الملل خصوصی و تعیین روابط مادی اشخاص با قلمرو جغرافیایی ایشان می باشد در فصل چهارم این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته شده و در فصل پنجم، کلیه مصادیق حقوق عمومی و خصوصی و حقوق مکتسبه بیگانگان اعم از حقیقی و حقوقی بررسی شده است و بحث نهایی که تعارض قوانین است شامل مطالبی از قبیل کلیات، پیشینه، مکاتب و سیر تحولات علم تعارض قوانین و نیز روش حل تعارض قوانین اعم از توصیف، تعریف اصول و سیستمهای مختلف حل تعارض قوانین، اشکال مختلف ارتباط فیمابین آنها و نهایتاً گزینش قانون خارجی صلاحیتدار و نحوه اجرا و اعمال آن می باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که امروزه ضرورت استفاده از قواعد تعارض قوانین بیش از پیش آشکار شده و تعارض ایجاد شده و ضرورت رفع تعارض بین قوانین مذکور ایجاب می نماید که با استفاده، اعمال و اجرای قواعد ملی حل تعارض قوانین کشورها و از بین قوانین متعدد و معارض نامزد حکومت بر پرونده، قانون حاکم بر موضوع متنازعٌ فیه گزینش شود و حکم قضایای بین الملل خصوصی مطروحه در محاکم مشخص شود در این کتاب مباحث فوق به شیوه ای که قابل فهم و استفاده دانشجویان قرار گیرد به رشته تحریر درآمده است.

نوبت و سال چاپ: سوم اردیبهشت  1398

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32