11 آذر 1398

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی انتشارات دادگستر  منتشر کرد.   

داتیکان :  حقوق بین الملل عمومی  را به قلم دکتر حمید الهویی نظری  انتشارات دادگستر منتشر کرد.

چکیده :

حقوق بین الملل در سال ها و دهه های اخیر مورد توجهی خاص قرار گرفته است. توجهی که به صورت مجموعه ای از کتاب ها، مقالات و سخنرانی ها و همآیش ها تجلی یافته است. اما با همه این ها، احساس یک خلاء نویسنده را بر آن داشت تا علیرغم وجود و وفور کتاب های بسیار با ارزشی با همین عنوان یعنی "حقوق بین الملل عمومی"، باز هم اقدام به تالیف کتابی در این زمینه نماید. خلاء مزبور همانا فقدان کتابی واحد مشتمل بر کلیه سر فصل های مقرر توسط طراحان درسی آموزش عالی بود. نیازی که این جانب در طی سال های تدریس خود، به خوبی با آن آشنا شده بودم. از آنجا که این سر فصل ها در کتاب های متعددی فراهم آمده است، دانشجویان برای گذراندن واحد های درس حقوق بین الملل عمومی در دوره کارشناسی ناگزیر از تهیه و مطالعه چند کتاب می باشند. امری که برای ایشان مستلزم عدم امکان تمرکز ذهنی بر یک کتاب مشخص و نیز صرف هزینه قابل توجه می باشد. اکنون پس از سال ها، توفیقی حاصل شد تا با نگارش کتابی هر چند مختصر اما دقیقا بر اساس سر فصل های مصوب توسط شورای عالی برنامه ریزی، در رفع این کمبود قدمی بردارم. لذا نوشتار حاضر صرفا کوششی جهت رفع نیاز فوق بوده، و امید است که بتواند رسالتش را به خوبی به انجام رسانده باشد. ضمنا به منظور درک هر چه بهتر مطالب برای دانشجویان، به آرای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل به کرات استناد شده است.

نوبت و سال چاپ: سوم اردیبهشت  1398

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

17 تیر 1399
خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

17 تیر 1399
درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

The Corporation, Law and Capitalism

17 تیر 1399
The Corporation, Law and Capitalism

همکاری مشترک سازمان زندان‌ها و پلیس بین‌الملل در خصوص زندانیان اتباع بیگانه

17 تیر 1399
همکاری مشترک سازمان زندان‌ها و پلیس بین‌الملل در خصوص زندانیان اتباع بیگانه

 لازمه تعقیب کیفری عاملان و آمران این ترور، همکاری دولت‌ها و پلیس اینترپل است

17 تیر 1399
 لازمه تعقیب کیفری عاملان و آمران این ترور، همکاری دولت‌ها و پلیس اینترپل است

استخدام 17تیر 1399

17 تیر 1399
استخدام 17تیر 1399

سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

16 تیر 1399
سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

16 تیر 1399
اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

Concise Australian Commercial Law

16 تیر 1399
Concise Australian Commercial Law

مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

16 تیر 1399
مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

16 تیر 1399
تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

16 تیر 1399
تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

16 تیر 1399
فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

استخدام 16تیر 1399

16 تیر 1399
استخدام 16تیر 1399

Money, Social Ontology and Law

15 تیر 1399
Money, Social Ontology and Law

از جنگ سرد تا جنگ سایبری

15 تیر 1399
از جنگ سرد تا جنگ سایبری

تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

15 تیر 1399
تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

15 تیر 1399
نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

استخدام 15تیر 1399

15 تیر 1399
استخدام 15تیر 1399

نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست

14 تیر 1399
نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست