11 آذر 1398
چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم

چگونه دادخواست خلع ید بنویسیم

اگر شخصی در ملک دیگری متصرف شود و صاحب ملک خواهان رفع تصرف او شود می‌تواند خلع ید او را از دادکاه بخواهد

داتیکان:

1 دعوای خلع ید به شکل عام به سه دسته تقسیم می‌شود :

الف ) دعوای خلع ید به معنای خاص

ب ) دعوای تصرف عدوانی

ج ) دعوای تخلیه ید

که در این مبحث به شکل نخست این دعوا یعنی دعوای خلع ید به معنای خاص پرداخته می‌شود .

2 این دعوا هنگامی طرح می‌شود که شخصی در ملک فردی دیگر متصرف شود و صاحب ملک رفع تصرفات وی را بخواهد .

3 لذا این دعوا در مورد اموال غیر منقول می تواند طرح شود .

4 اگر کسی بخواهد این دعوا را طرح نماید باید مالک ملک باشد زیرا یکی از عواملی که دادگاه به آن رسیدگی می‌کند مالکیت خواهان بر ملک است . لذا چنانچه خواهان مالک منافع ملک باشد نمی‌تواند این دعوا را مطرح نماید .

5  اگر ملک خواهان سابقه ثبتی نداشته باشد یا در جریان ثبت نباشد و یا در منطقه‌ای که ملک خواهان در آن واقع است املاک فاقد سند رسمی باشند ، ابتدا باید در مورد مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند و پس از احراز مالکیت توسط دادگاه ، حکم دادگاه را که نشان دهنده مالکیتش می باشد ضمیمه دادخواست خلع ید نماید .

6 چنانچه خواهان با ارائه سند عادی از دادگاه خلع ید بخواهد دادگاه ابتدا در مورد مالکیت خواهان تصمیم گیری می‌کند و پس از احراز مالکیت وی ، حکم به خلع ید می‌دهد .

7 همچنین است اگر ملک دارای سند رسمی باشد اما سند رسمی هنوز به نام خواهان نشده‌ است ، در این صورت خواهان می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را همراه با دعوای خلع ید مطرح نماید . در این حالت نیز دادگاه ابتدا به اصل مالکیت خواهان رسیدگی می کند و پس از اینکه خواهان را مالک تشخیص داد حکم به خلع ید می‌دهد .

8 در ملک مشاعی نیز هر یک از مالکان می‌توانند علیه غاصب طرح دعوا کنند .

9 همچنین خلع ید در مورد شریک ملک مشاعی نیز می تواند صورت گیرد . به این معنا که اگر تصرفات شریکی به صورت غاصبانه درآید شریک یا شرکاء دیگر می‌توانند علیه وی دعوای خلع ید مطرح نمایند .

10 دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا دادگاه محلی است که ملک در آنجا واقع است .

11 خواهان باید دلایلی را به دادگاه ارائه دهد که نشان دهنده مالکیتش بر ملک می‌باشد ، همچنین باید ثابت کند خوانده در ملک او تصرف کرده است و ثابت نماید این تصرفات بدون رضایت وی انجام شده است .

12 خواهان باید مدارک خود را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد .

13 دعوای خلع ید دعوایی است مالی که بر اساس ارزش معاملاتی ملک در آن منطقه ارزش گذاری شده و بر اساس آن هزینه دادرسی تعیین می گردد .

14 حکم دعوای خلع ید قابل تجدیدنظر می‌باشد .

15 برای به اجرا درآمدن حکم این دعوا ، حکم باید قطعی باشد ، لذا تا زمانی که حکم قطعی نشده است نمی توان آن را به اجرا درآورد .

16 خواهان می تواند علاوه بر خلع ید تقاضای صدور دستور موقت را نیز از دادگاه بخواهد .  

17 - همچنین اگر غاصب در ملک غصب شده بنایی احداث کرده باشد مالک می‌تواند علاوه بر خلع ید ، قلع وقمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف را نیز از دادگاه مطالبه نماید .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر، مشاوره حقوقی یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

 

 

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32