تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

13 آذر 1398
  وکلای جوان بدانند امور حسبی (با بازنگری و اضافات )

وکلای جوان بدانند امور حسبی (با بازنگری و اضافات )

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

داتیکان :  وکلای جوان بدانندامور حسبی ( با بازنگری و اضافات )  را به قلم دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی  انتشارات دادگستر منتشر کرد .

چکیده :

از مجموعه کتاب های وکلای جوان بدانند... ، پاسخ به پرسش های اختبار درس امور حسبی در این کتاب به وکلای جوان و کارآموزان محترم عرضه می گردد. این مجموعه ، طوری تالیف یافته که ضریب قوه استدلال و تحلیل حقوقی وکلای جوان را در همه مسائل حقوقی مرتبط با دعاوی افزایش می دهد و به آنان می آموزد که چگونه با مطالعه نکات کلیدی و ظرایف، دعاوی مطروح را حسب مورد در مقام وکیل خواهان یا خوانده شاکی یا متهم مدیریت کنند. این مجموعه تنها به کارآموزان وکالت اختصاص ندارد و همه وکلای جوان می توانند جهت ارتقای اطلاعات و دانش حقوقی خویش از آنها بهرمند شود.

نوبت و سال چاپ: پنجم   1398

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir