همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

11 آذر 1398
 نشست فساد و رانت

نشست فساد و رانت

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می نماید . 

داتیکان : به مناسبت هفته پژوهش دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  نشست فساد و رانت« انفعال یا اقدام آسیب شناسی حقوقی و راهکارهای کاربردی » برگزار می نماید .

 

سخنرانان :

 *دکتر علی نجفی توانا

(مدیر گروه حقوق جزا و جرمشناسی)

 *دکتر علی دشتی

(عضو هیات علمی حقوق علمی)

 * دکتر مهدی شعبان نیا

(مدیر گروه حقوق عمومی و‌دبیر نشست )

 

زمان : چهارشنبه ۱۳ آذر  ۱۳۹۸

ساعت :  ۱۱ الی ۱۳

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news