همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

13 آذر 1398
 نشست بررسی ابعاد علمی،حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸

نشست بررسی ابعاد علمی،حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸

گروه حقوق محیط زیست با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

داتیکان : گروه حقوق محیط زیست با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نشست بررسی ابعاد علمی،حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ برگزار می نماید.

 

 

✅ با حضور :

 *استاد پرویز کردوانی

(پدر علم کویر شناسی ایران )

 

*حجه الاسلام حسن نوروزی

 (نماینده مجلس شورای اسلامی )

 

*دکتر محسن عبدالهی

( مدیر گروه حقوق محیط زیست دانشگاه بهشتی )  

 

*دکتر امیرحسن نیازپور

 (عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه بهشتی )

 

*شراره ابطحی

 (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست )

 

*معصومه عسگری

( دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست )

 

✅ دبیر نشست:

*دکتر میرشهبیز شافع

 (عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی )

 

برگزار کنندگان:

گروه حقوق محیط زیست با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان: یکشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۸

ساعت :  ۱۱ الی ۱۳

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news