همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

13 آذر 1398
  پیش همایش سوم عدالت ترمیمی «نقش زنان در استقرار صلح»

پیش همایش سوم عدالت ترمیمی «نقش زنان در استقرار صلح»

انجمن علمی حقوق جزا و جرم شناسی و انجمن علمی حقوق بین الملل برگزار می نماید . 

  داتیکان :  انجمن علمی حقوق جزا و جرم شناسی و انجمن علمی حقوق بین الملل پیش همایش سوم عدالت ترمیمی «نقش زنان در استقرار صلح»برگزار می نماید . 

 

 ✅ سخنرانان :

*ماریا دوتسنکو

رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران (نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت و صلح زنان )

 

*دکتر الهه کولایی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح )

 

*دکتر پوریا عسکری

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (نقش زنان در استقرار صلح از منظر حقوق بین الملل )

 

 *دکتر محمد فرجیها

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس(نقش زنان در عدالت ترمیمی)

 

 

✅ دبیر نشست

*دکتر حسن سواری

(عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس )

 

زمان : یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸

ساعت:  ۱۵ الی  ۱۸

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news