همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

13 آذر 1398
«سلسله کارگاه فن دفاع در دعاوی حقوقی»

«سلسله کارگاه فن دفاع در دعاوی حقوقی»

 انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه مازندران برگزار می نماید . 

داتیکان : انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه مازندران«سلسله کارگاه فن دفاع در دعاوی حقوقی» برگزار می نماید .

✅  کارگاه دوم: دفاعیات ماهوی

 کارگاه سوم: لایحه نویسی

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32