«سمینار علمی تخصصی آئین دادرسی دادگاه های خانواده»
16 آذر 1398

«سمینار علمی تخصصی آئین دادرسی دادگاه های خانواده»

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران برگزار می نماید . 

 داتیکان : انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران«سمینار علمی تخصصی آئین دادرسی دادگاه های خانواده»  برگزار می نماید .

 

 

 سخنرانان:

  *جناب آقای دکتر حمید ابهری

(ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

 

*جناب آقای امرالله حضرتی

(ریاست محترم دادگستری شهرستان آمل)

 

 *جناب آقای اسدالله آقایی

(ریاست محترم دادگستری شهرستان بابلسر)

 

زمان : دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

 ساعت :  ۱۳:۰۰

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news