همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 آذر 1398
«سمینار علمی تخصصی آئین دادرسی دادگاه های خانواده»

«سمینار علمی تخصصی آئین دادرسی دادگاه های خانواده»

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران برگزار می نماید . 

 داتیکان : انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران«سمینار علمی تخصصی آئین دادرسی دادگاه های خانواده»  برگزار می نماید .

 

 

 سخنرانان:

  *جناب آقای دکتر حمید ابهری

(ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

 

*جناب آقای امرالله حضرتی

(ریاست محترم دادگستری شهرستان آمل)

 

 *جناب آقای اسدالله آقایی

(ریاست محترم دادگستری شهرستان بابلسر)

 

زمان : دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

 ساعت :  ۱۳:۰۰

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32