همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 آذر 1398
کیفر های روحی یا بدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

کیفر های روحی یا بدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

کانون جنبش نرم افزاری برگزار می نماید . 

 داتیکان : کانون جنبش نرم افزاری کیفر های روحی یا بدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران برگزار می نماید .

 

 

با حضور:

 * حجت الاسلام دکتر هادی صادقی

(معاون فرهنگی قوه قضائیه)

 

 * دکتر غلامحسین الهام

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 * دکتر رضا زهروی

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 

دبیر جلسه:

* سرکار خانم فائزه رامخو

(دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران)

زمان: دوشنبه ۱۸ آذرماه

 ساعت :  ۱۳

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32