همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 آذر 1398
ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی نشست چهارم «بازنگری در  قانون اساسی »

ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی نشست چهارم «بازنگری در قانون اساسی »

 انجمن حقوق شناسی سلسله نشست های تخصصی برگزار می نماید . 

 داتیکان : انجمن حقوق شناسی سلسله نشست های تخصصی ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی نشست چهارم «بازنگری در  قانون اساسی » برگزار می نماید .

 

  

✅  سخنرانان (به ترتیب حروف الفبا) :

 * لعیا جنیدی

  * صادق زیبا کلام

 * سید محمود کاشانی

 * عباسعلی کدخدایی

 

  زمان برگزاری :یکشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸

 ساعت:  ۱۸:۳۰

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32