16 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام خانوادگی

شرح دادخواست تغییر نام خانوادگی

چنانچه فردی بخواهد نام خانوادگی خود را تغییر دهد می‌تواند از نمونه دادخواست ذیل استفاده نماید .

داتیکان:

 

1 – بر اساس ماده 997 قانون مدنی هر شخصی باید دارای نام خانوادگی باشد .

2 – هر واژه ای که به عنوان نام خانوادگی برای اولین بار در محلی ثبت شود برای صاحب آن حق تقدم ایجاد می‌کند و کسی نمی‌تواند بدون اجازه او یا ورثه اش در آن محل از آن نام خانوادگی استفاده نماید .  

3 – طبق قانون ثبت احوال و آیین نامه های آن برگزیدن برخی اسامی به عنوان نام خانوادگی ممنوع می‌باشد . واژه های ممنوع برای نام خانوادگی عبارتند از :

 الف -  کلماتی که در محل صدور سند متقاضی معارض دارد .

 ب -  مواردی که در شماره بعد ذکر شده است .

4 – بر اساس ماده 13 دستور العمل شورای عالی ثبت احوال اشخاص می‌توانند در موارد زیر نام خانوادگی خود را تغییر دهند :

الف – نام خانوادگی از کلمه های نامناسب باشد .

ب – نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد .

ج – نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد یا با آن ترکیب شده باشد .

د – نام خانوادگی از واژه های مذموم یا مغایر با فرهنگ اسلامی باشد .

ه – نام خانوادگی منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد .

و – نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد .

ی – چنانچه یکی از افراد خانواده به محکومیت جزایی موثر محکوم گردد و این امر موجب سرافکندگی و ننگ باشد .

ن – هر گاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با پدر ، جد پدری ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد .

5 – چنانچه نام خانوادگی دارای پسوند و پیشوند باشد نیز دارنده آن می تواند اقدام به حذف پیشوند یا پسوند نماید .

6 – برای تغییر نام خانوادگی ادارات ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند . لذا کسی که می خواهد نام خانوادگی خود را تغییر دهد می تواند به اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه کرده و تقاضای تغییر نام خانوادگی خود را بنماید .

7 – مدارک لازم جهت تغییر نام خانوادگی :

 الف -  مدارک شناسایی متقاضی .

ب - داشتن اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست در صورت لزوم .

ج -  پرداخت هزینه مربوطه .

8 – تغییر نام خانوادگی باید به تصویب سازمان ثبت احوال برسد .

9 – چنانچه با تغییر نام خانوادگی موافقت شد متقاضی می‌تواند برای اجرای آن به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و اقدام به تغییر نام خانوادگی خود نماید .

10 – حال چنانچه با در خواست متقاضی موافقت نشد و یا مورد از مواردی بود که در صلاحیت این سازمان نبود متقاضی می‌تواند برای درخواست خود به دادگاه محل سکونت خود مراجعه نماید .  

11 – متقاضی باید مدارک خود را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد . مدارک متقاضی همان است که قبلا ذکر شد . همچنین اگر نام خانوادگی متقاضی جزء واژگانی که قبلا نام برده شد نباشد باید دلیل تغییر نام خانوادگی خود را نیز عنوان نماید .  

12 – پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی دادگاه با بررسی دلایل متقاضی اقدام به صدور رای می نماید .

13 – چنانچه دادگاه به نفع متقاضی رای دهد وی می‌تواند با در دست داشتن دادنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و اقدام به تغییر نام خانوادگی خود نماید .

14 – حال اگر دادگاه به نفع متقاضی رای صادر نکرد وی می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ دادنامه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی کند .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی  

 
نمونه دادخواست تغییر نام خانوادگی

  • منبع : https://www.datikan.com/