تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

17 آذر 1398
  قواعد فقه (بخش قضایی )

قواعد فقه (بخش قضایی )

انتشارات  مرکز نشر علوم انسانی منتشر کرد.  

داتیکان : قواعد فقه (بخش قضایی) را به قلم دکتر سید مصطفی محقق داماد   انتشارات مرکز نشر علوم انسانی منتشر کرد .

 

نوبت و سال چاپ: ششم   1398

تعداد صفحه : 267

  • منبع : www.hovalvakil.com