تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

17 آذر 1398
  مجموعه قوانین صبا

مجموعه قوانین صبا

انتشارات کلک صبا  منتشر کرد .   

داتیکان : مجموعه قوانین صبا را به قلم دکتر صفر بیگ زاده  انتشارات کلک صبا  منتشر کرد .

 

نوبت و سال چاپ: چهل و نهم   1398

تعداد صفحه :1559

  • منبع : https://www.hovalvakil.com