تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

17 آذر 1398
  قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی

قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی

انتشارات مجد منتشر کرد.

 

داتیکان : قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی  را به قلم دکتر امیر ساعد وکیل ودکتر پوریا عسگری   انتشارات مجد  منتشر کرد .

 

نوبت و سال چاپ: هشتم    1398

تعداد صفحه :632

  • منبع : www.hovalvakil.com