شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

در صورتی که پدری دختر خود را به زور وادار به ازدواج کند و دختر رضایتی به این ازدواج نداشته باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست مذکور بطلان نکاح را از دادگاه درخواست نماید.

داتیکان: بطلان نکاح

 

1 – نکاح از جمله عقود لازم است . یعنی طرفین نمی‌توانند برای خود حق فسخ قائل شوند .

2 – اما قانونگذار به دلیل مصلحت زوجین در صورت به وقوع پیوستن مواردی حق فسخ را برای زوجین در نظر گرفته است .

3 – همچنین نکاح با طلاق یا بذل مدت در عقد منقطع نیز منحل می شود .

4 – اما در مواردی عقد نکاح اساسا باطل است به این معنی که انگار عقدی واقع نشده است . در مواد مختلف قانون مدنی مواردی که باعث بطلان نکاح می شود ذکر شده است . مواردی که در قانون آمده است به شرح زیر می باشد :

1 ) نکاح با محارم .

2 ) نکاح با خواهر زن .

3 ) نکاح با دختر خواهر یا برادر زن . در این مورد اگر زوجه به ازدواج شوهرش رضایت دهد دیگر آن ازدواج باطل نیست .

4 ) نکاح با زنی که مجبور یا مکره است . در این مورد نیز چنانچه زن پس از عقد آن را تنفیذ کند عقد دیگر باطل نیست .

5 ) نکاح با زن شوهردار .

6 ) نکاح با زنی که در عده طلاق یا وفات است . با علم به دانستن عده و حرمت ازدواج .

7 ) نکاح در حال احرام .

8 ) نکاح با زن سابق خود در حالی که با لعان از وی جدا شده باشد .

9 ) نکاح با زنی که با وی زنا کرده و در آن هنگام زن شوهر داشته یا در عده رجعیه بوده است .

10 ) نکاح با زنی که قبلا  با دختر یا مادر وی زنا یا نزدیکی به شبهه صورت گرفته باشد .

11 ) نکاح با زنی که سه مرتبه متوالی زوجه او بوده و مطلقه شده باشد .

12 ) نکاح با زنی که 9 بار از وی طلاق گرفته شده و 6 طلاق آن عدی بوده باشد .

13 ) نکاح دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر اهل کتاب .

14 ) نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان .

15 ) تعلیق در عقد نکاح .

16 ) عدم تعیین مهر و مدت در عقد منقطع .

17 ) عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر ، طوری که موجب شبهه برای ایشان شود .

18 ) عدم توالی بین ایجاب و قبول .

19 ) نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری . در این مورد اگر ولی عقد را تنفیذ نماید نکاح باطل نمی شود .

20 ) عدم رعایت مصلحت دختر در ازدواج .

5 - در این موارد نکاح باطل است و شخص ذینفع می‌تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد . برای مثال زنی که شوهرش با خواهر زاده یا برادر زاده اش بدون اجازه وی ازدواج کرده می‌تواند بطلان ازدواج آنها را از دادگاه بخواهد . همچنین در صورتی که پدری دختر خود را به زور وادار به ازدواج کند و دختر رضایتی به این ازدواج نداشته باشد ، می تواند بطلان ازدواجش را از دادگاه بخواهد . در موردی نیز که دختر باکره بدون اذن ولی خود ازدواج کرده است ، ولی می‌تواند بطلان ازدواج دخترش را از دادگاه بخواهد . همچنین دختری که در ازدواجش رعایت مصلحتش نشده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و بطلان ازدواجش را بخواهد .

6 – این دعوا غیر مالی است و در دادگاه خانواده رسیدگی‌می شود .

7 – رای صادره در این مورد قابل تجدیدنظر است .

8 – خواهان باید کپی مدارک شناسایی ، ازدواج و باقی مدارکی که می خواهد به آنها استناد کند را  به دفاتر قضایی الکترونیک تحویل دهد .

9 – با صدور رای به نفع خواهان و پس از قطعی شدن رای ، وی باید برای ثبت بطلان ازدواج خود به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و این واقعه را ثبت نماید .

دادخواست بطلان نکاح

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

  • منبع : https://www.datikan.com/

اخبار مرتبط

درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

29 شهریور 1399
درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

10 شهریور 1399
اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

اعلام محدودیت‌های یک هفته ای در تهران به دلیل کرونا

24 تیر 1399
اعلام محدودیت‌های یک هفته ای در تهران به دلیل کرونا

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

پدر هم مثل رومینا در این پرونده قربانی شرایط اجتماعی شده /لزوم تخفیف در مجازات قاتل رومینا

12 خرداد 1399
پدر هم مثل رومینا در این پرونده قربانی شرایط اجتماعی شده /لزوم تخفیف در مجازات قاتل رومینا

فرار از محاکمه وزیر صمت با برکناری

24 اردیبهشت 1399
فرار از محاکمه وزیر صمت با برکناری

شرح الفاظ قانون مدنی

10 اردیبهشت 1399
شرح الفاظ قانون مدنی

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

9 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

‏ تعطیلی سینماها یک هفته تمدید شد

10 اسفند 1398
‏ تعطیلی سینماها یک هفته تمدید شد

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

نگاهی به حقوق نکاح در ایران و اروپا ( فرانسه بلژیک هلند)

2 بهمن 1398
نگاهی به حقوق نکاح در ایران و اروپا ( فرانسه بلژیک هلند)

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

21 دی 1398
دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

دادخواست بطلان نکاح اجباری

7 دی 1398
دادخواست بطلان نکاح اجباری

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

19 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو