بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن
18 آذر 1398

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد. 

 

داتیکان : بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن را به قلم دکتر سید حسین اسعدی    انتشارات بنیا حقوقی میزان   منتشر کرد .

 

چکیده :

 باید اذعان کرد که راهبردهای کاربردی پیشگیری اولیه از وقوع جرم که به پذیرش جامعه‌ی مدنی نیازمند است در جامعه‌ی امروز ایران که با انواع فسادها در فضاهای واقعی، مجازی و عوامل بزهکاری آکنده می‌باشد نمی‌تواند جایگزین‌های موفقی برای مجازات‌های قانونی و سرکوب مجرمان که اقداماتی واکنشی است بشود، ولی کاربرد آنها به تدریج می‌تواند تا حدودی از برخی جرایم بکاهد. آنچه برای کاهش جرایم ضروری است ریشه‌کنی عوامل بزهکاری است.

 اگرچه تمام راهبردهای کاربردی بومی پیشگیری از وقوع جرم و حذف عوامل روآوری به بزهکاری برای کاهش جرایم مفید می‌باشند ولی برخی جرایم، راهبردهای کاربردی ویژه‌ای می‌طلبند که در کاربرد پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالث کاربردی پیدا می‌کنند و لازم می‌آید در مورد این نوع بزه‌ها راهبردهای کاربردی بومی پیشگیری خاصی هم اعمال شود.

نوبت و سال چاپ:  1398

تعداد صفحه : 360

  • منبع : www.mizan-law.ir/Book