19 آذر 1398
شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص

شرح دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص

در صورتی که مودی مالیاتی، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، برگ مطالبه عوارض و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراضی داشته باشد، جهت تقاضای رسیدگی مجدد اداره امور مالیاتی باید به نکات ذیل توجه کند.

داتیکان: اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیاتی

 

1 – امروزه یکی از راههای درآمد دولتها گرفتن مالیات از شهروندان می باشد .

2 – رسیدگی به مالیات و نحوه اعتراض به آن تشریفاتی دارد که در این بحث به آن پرداخته می شود .

3 – هنگامی که برگ تشخیص مالیاتی صادر می شود دو حالت ممکن است پیش بیاید . یا مودی نسبت به میزان مبلغ مالیات خود شکایتی ندارد و آن را قبول می کند ، که در این حالت مساله ای به وجود نمی آید و با پرداخت مبلغ مالیاتی توسط مودی پرونده بسته می شود . اما اگر مودی نسبت به مبلغ مالیاتی خود اعتراض داشته باشد ، می تواند با طی کردن تشریفاتی اعتراض خود را ابراز نماید .

4 – اعتراض مودی به برگ تشخیص چند مرحله دارد .

5 – در مرحله اول چنانچه برگ تشخیص صادر شود و به مودی ابلاغ شود و وی نسبت به میزان مالیات اعتراض داشته باشد بر اساس ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف 30 روز از ابلاغ باید اعتراض خود را به صورت کتبی و با ضمیمه کردن اسناد و مدارک به اداره مالیاتی مربوطه تحویل بدهد .

5 – در این مرحله اگر مسوول مربوطه با مطالعه اسناد و مدارک تشخیص دهد که اعتراض مودی درست است آن را می پذیرد . اما اگر اعتراض مودی را وارد نداند موضوع را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد .

6 – با ارجاع پرونده موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد .

7 – همچنین اگر مودی نسبت به مالیاتی که پرداخت شده مدعی شود مبلغی اضافه پرداخت شده و بخواهد مبلغ اضافی را پس بگیرد و اداره مالیاتی مربوطه آن را قبول نکند ، مودی می تواند اعتراض خود را ظرف 30 روز از اعلام اظهار نظر اداره مالیات مربوطه به هیات حل اختلاف مالیاتی ببرد . در این مورد رای هیات قطعی می باشد .

8 – اما چنانچه اعتراض نسبت به برگه تشخیص باشد و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برود ، در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفته و رای آن صادر می شود . در این مورد اگر مودی یا مامور مالیاتی نسبت به آن اعتراض داشته باشند ظرف 20 روز از ابلاغ باید به آن اعتراض نمایند .

9 – در صورت اعتراض به رای هیات حل اختلاف پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر فرستاده می شود . رای این هیات قطعی و لازم الاجرا می باشد .

10 – البته در مواردی که مودی مدعی است قوانین و مقررات مربوطه رعایت نشده است یا ادعای نقص رسیدگی را داشته باشد ، بر اساس ماده 251 قانون مایاتهای مستقیم می تواند با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض خود را نسبت به رای اعلام کند . مهلت اعتراض یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد .

11 – رسیدگی در این شورا کاملا شکلی بوده و شورا وارد ماهیت موضوع نمی شود . چنانچه شورا ادعای مودی را وارد بداند رای را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می دهد .

دادخواست اعتراض مودی به برگ تشخیص

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

  • منبع : https://www.datikan.com/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط