همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 خرداد 1395
نشست نخست: زیرساخت های علمی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی

نشست نخست: زیرساخت های علمی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی

مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه برگزار می کند

در این نشست زیرساخت های علمی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بررسی می شود.

به گزارش باشگاه اندیشه، موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه جلسه تخست از سلسله نشست های ویژه «مدیریت پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی» را برگزار می کنند.

در این نشست، زیرساخت های علمی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی با حضور استادان زیر بررسی خواهد شد.

ـ شهرام ابراهیمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

ـ حسین پورمند؛ مدیرکل دفتر حقوقی و دفاع از حقوق شهروندی سازمان زندان ها

ـ محمد بارانی؛ رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری

ـ فیروز محمودی جانکی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

زمان:

دوشنبه 17 خردادماه 1395 ساعت 14 تا 17

مکان:

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، خیابان حافظ، خیابان جامی، کوچه کسری

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32