شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

برای مطالبه وجه ثمن معامله باید به نکات ذیل توجه فرمایید

داتیکان: مطالبه وجه

 

 1 - به دلایل فراوانی فردی می تواند از شخصی مطالبه وجه داشته باشد . این دلیل می تواند ناشی از معاملات ، دین ، اجاره ، قرض ، ثمن مبیع ،؛ چک و ... باشد .برای مثال چنانچه خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نکند بایع می‌تواند جهت مطالبه وجه ثمن از مراجع صالح اقدام نماید .

 باید خاطر نشان کرد به دلیل گستردگی جهات و دلایل این دعوا در اینجا بطور کلی در این خصوص صحبت می‌شود .

2 - صرف نظر از اینکه دلیل مطالبه وجه چه چیزی است بر اساس قانون مدنی جهت آن باید قانونی باشد لذا چنانچه جهت مطالبه وجه غیر قانونی یا غیر شرعی باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد ، مثلا اگر جهت مطالبه ، وجهی باشد که از فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی به دست آمده به دلیل غیرقانونی بودن جهت آن قابل طرح در دادگاه نمی باشد .

3 - مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوی بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف و قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه وجه مورد درخواست تا دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف و اگر بیش از آن باشد دادگاه است ، همچنین به طور کلی خواهان باید در دادگاهی که خوانده اقامت دارد طرح دعوی نماید . اما اگر طرح دعوی ناشی از قرارداد باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام می‌شده است .

4 - خواهان دعوی باید کپی مصدق مدارک خویش را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک  تحویل دهد و دفتر، مدارک را به مرجع صالح می‌فرستد . در مرجع صالح تعیین شعبه شده و وقت رسیدگی تعیین می‌شود .

5 - دلایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کند می‌تواند مختلف و متفاوت باشد ، می‌تواند سندی عادی ، شهادت شهود ، گواهی عدم پرداخت ، قرارداد و ... باشد . اما بر اساس قانون مدنی ادله اثبات دعوی به : اقرار ، سند ، شهادت شهود ، قسم و امارات تقسیم می‌شوند ، لذا در این دعوی نیز می‌توان از این تقسیم بندی سود جست .

6 - اقرار خوانده  ممکن است در دادگاه یا خارج از آن صورت گیرد . چنانچه اقرار در دادگاه باشد ، دادگاه بر اساس آن حکم داده و این رای با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر است . اما اگر اقرار در خارج از دادگاه واقع شود خواهان دعوی باید بر آن شاهد گرفته و شهود در دادگاه به آن شهادت دهند .

7 - ممکن است دلیل خواهان دعوی ، سند باشد . سند ممکن است رسمی یا عادی باشد . چنانچه سند دعوی رسمی باشد دادگاه بر اساس آن رای صادر می نماید مگر اینکه طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نماید که در این صورت دادگاه ابتدا به اصالت سند رسیدگی می‌کند .

دلیل دعوی می‌تواند سند عادی نیز باشد ، در مورد سند عادی نمی‌توان ادعای جعل کرد بلکه می توان ادعای انکار یا تردید کرد .

انکار یعنی اینکه شخصی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شده خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید نماید .

8 - در صورت وجود شاهد نیز می توان شهود را دلیل اثبات ادعا قرارداد . وجود حداقل دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن برای اثبات دعوی لازم است . چنانچه دو شاهد وجود نداشت مدعی می‌تواند قسم خویش را به شاهد اضافه کرده و دلیل اثبات ادعای خود قرار دهد .

9 - اما با توجه به ماده 1321 قانون مدنی : " امارات وجود اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود ." لذا برخی امارات در قانون ذکر شده است و برخی به نظر قاضی واگذار شده است .

از جمله مواردی که به  قاضی کمک می‌کند تا اوضاع و شرایط را بهتر درک کند و مدعی برای اثبات ادعای خود می‌تواند  از آنها استفاده نماید می توان به معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع  به کارشناس اشاره کرد . در این موارد با توجه به اوضاع و احوال به دست آمده از معاینه و تحقیق محلی و امر کارشناسی شده دادگاه به صدور رای اقدام می‌نماید .

 10 – در مورد مطالبه وجه می‌توان در صورت نداشتن مدرک جهت اثبات ادعا به سوگند نیز استناد نمود . باید توجه داشت تقاضای قسم  قابل توکیل ( به وکیل واگذار کردن ) است  اما قسم خوردن را نمی‌شود  توکیل کرد .

همچنین قسم  قاطع دعوی می‌باشد و هیچ گونه اظهاری که مخالف آن باشد از طرف دعوی پذیرفته نیست .

11- چنانچه رای صادره به نفع خواهان صادر شود پس از قطعی شدن حکم وی می‌تواند جهت اجرای آن به واحد اجرای حکم مراجعه کرده و تشکیل پرونده اجرایی دهد .

12 -در ابتدا اجراییه برای محکوم علیه فرستاده می‌شود . بر اساس قاون اجرای احکام محکوم علیه باید ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه مفاد آن را به اجرا گذارد .

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  پس از ابلاغ اجراییه و عدم اجرای حکم توسط  محکوم علیه با درخواست محکوم له قسمت اجرا جهت شناسایی اموال از محکوم علیه از مراجع ذیربط استعلام به عمل می آورد . در صورت یافتن مالی از این طریق قسمت اجرا اقدام به توقیف آن می نماید اما اگر در صورت استعلام مالی از محکوم علیه یافت نشود و محکوم له نیز نتواند مالی از وی معرفی نماید محکوم له می‌تواند تقاضای جلب او را بنماید .

13 - در آخر باید گفت خواهان دعوا باید هر نوع مدرکی را که ثابت کننده ادعای خود می‌داند ضمیمه دادخواست نماید و چنانچه شاهد بر ادعای خود دارد با ضمیمه کردن استشهادیه به دادخواست سعی در اثبات دعوا نماید .

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

 

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

 

  • منبع : https://www.datikan.com/

اخبار مرتبط

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

9 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

14 بهمن 1398
اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

19 آذر 1398
شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

12 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

10 آذر 1398
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

9 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

6 آذر 1398
شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

دادخواست تخلیه ملک

2 آذر 1398
دادخواست تخلیه ملک

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

23 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

21 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار