همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

20 آذر 1398
نقد و تحلیل لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت

نقد و تحلیل لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید . 

داتیکان :  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نقد و تحلیل لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت برگزار می نماید .

 

سخنرانان

* دکتر محمد روشن

* دکتر سید علیرضا میرکمالی

 * دکتر محمد تقی کرمی

 * دکتر هدی غفاری

 * دکتر سیدعلی کاظمی

 * دکتر مهدیه محمد تقی زاده

 * دکتر نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32