همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

20 آذر 1398
 سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای در حقوق «آخرین آموزه های حقوق بین الملل کیفری»

سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای در حقوق «آخرین آموزه های حقوق بین الملل کیفری»

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نماید . 

داتیکان : دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای در حقوق «آخرین آموزه های حقوق بین الملل کیفری» برگزار می نماید .  

 

 سخنرانان :

* دکتر حسن سواری

* دکتر هیبت الله نژدی منش

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32