تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

20 آذر 1398
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای  حقوق تجارت

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت

انتشارات چتر دانش منتشر کرد.

 

داتیکان : مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت را به قلم دکتر مجید قربانی لاچوانی    انتشارات چتر دانش  منتشر کرد .

 

  نوبت و سال چاپ: سی دوم   1398

  • منبع : www.tahsilatetakmili.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32