تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

20 آذر 1398
مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی

مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.

داتیکان : مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی  را به قلم صابر خلیل نژاد کیاسریو داوود انامراد نژاد انتشارات اندیشه ارشد   منتشر کرد .

 

  نوبت و سال چاپ: 1398

  • منبع : www.tahsilatetakmili.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32