تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

20 آذر 1398
منتخب قوانین خواص کیفری

منتخب قوانین خواص کیفری

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.  

داتیکان : منتخب قوانین خواص کیفری   را به قلم مهتاب رهبرانتشارات اندیشه ارشد منتشر کرد .

 

  نوبت و سال چاپ: 1398

  • منبع : www.tahsilatetakmili.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32