شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398

شرح دادخواست ملاقات فرزند

در صورتی که یکی از زوجین حضانت طفل را بر عهده داشته و به هر دلیلی مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک شود، طرف دیگر می تواند ملاقات فرزند خود را با توجه به موارد ذیل درخواست کند.

داتیکان: درخواست ملاقات فرزند

 

1 – درخواست ملاقات با فرزند در دو حالت قابل تصور است :

الف ) هنگامی که زوجین پیش از طلاق ، جدا از هم زندگی می کنند و والدی که فرزند با او زندگی می کند مانع دیدار فرزند با والد دیگر می شود .

ب ) پس از جدایی هنگامی که دادگاه حضانت را به یکی از والدین می سپارد . در این حالت نیز ممکن است والدی که حضانت طفل بر عهده اوست از ملاقات فرزند با والد دیگر خودداری کند .

2 – در این موارد فرد می تواند با طرح دعوا نسبت به احقاق حق خود مبادرت نماید .

3 – کسی که می خواهد تقاضای ملاقات کند ، ممکن است مدتی درگیر این موضوع بوده و تا رسیدن به خواسته خود زمانی طول بکشد ، لذا برای اینکه زودتر به خواسته خود برسد و بتواند فرزندش را ملاقات کند می تواند تقاضای دستور موقت را نیز بخواهد . این درخواست را می تواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی خود که همان ملاقات با فرزند است ، نیز مطرح نماید .

4 – خواهان دعوا باید دادخواست خود را به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد .

5 – در این دعوا خوانده والدی است که فرزند با او زندگی می کند و خواسته نیز ملاقات فرزند می باشد .

6 – خواهان باید کپی مصدق مدارک شناسایی خود را همراه دلایلی که دارد به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد . از جمله مدارکی که خواهان می تواند به آن استناد نماید شهادت شهود است که گواهان می توانند بر ممانعت طرف مقابل از ملاقات با فرزند شهادت دهند . همچنین درخواست تحقیقات محلی نیز می تواند جزء دلایل خواهان باشد .

7 – این دعوا غیر مالی بوده و در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد .

8 – در ماده 54  قانون حمایت خانواده آمده است چنانچه فردی که حضانت با اوست مانع ملاقات فرزند با افراد ذینفع شود برای بار اول به مجازات نقدی و در صورت تکرار مجازات حداکثری برای آن پیش بینی شده است .

9 – در قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم ماده 632 نیز آمده است اگر طفلی به کسی سپرده شده باشد و اشخاصی که حق مطالبه دارند ، طفل را مطالبه نمایند و وی از دادن طفل خودداری نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود .

10 – لذا چنانچه ملاحظه می شود ضمانت اجراهایی نیز جهت جلوگیری از ملاقات فرزند در قانون پیش بینی شده است که می توان از آنها سود برد .

11 – در قانون مدنی در ماده 1174 نیز آمده است در صورت اختلاف بین والدین در زمان و مکان و سایر جزییات ملاقات با فرزند ، دادگاه به این موارد رسیدگی کرده و آنها را مشخص می نماید .

12 - رای صادره از دادگاه قابل اعتراض است و معترض می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ  رای در دادگاه تجدیدنظر استان از رای صادره تجدیدنظرخواهی کند .

نمونه دادخواست ملاقات با فرزند

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

هدیه یک خانه به والدین برای تولد فرزند سوم در روسیه

7 آبان 1399
هدیه یک خانه به والدین برای تولد فرزند سوم در روسیه

درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

29 شهریور 1399
درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

10 شهریور 1399
اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

گاف حقوقی + ویدیو

26 مرداد 1399
گاف حقوقی + ویدیو

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی تصویب شد

31 اردیبهشت 1399
آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی تصویب شد

شرح الفاظ قانون مدنی

10 اردیبهشت 1399
شرح الفاظ قانون مدنی

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

9 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

21 دی 1398
دادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

دادخواست بطلان نکاح اجباری

7 دی 1398
دادخواست بطلان نکاح اجباری

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

19 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

19 آذر 1398
شرح دادخواست فسخ معامله به دلیل غبن

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه