شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398

شرح دادخواست ملاقات فرزند

در صورتی که یکی از زوجین حضانت طفل را بر عهده داشته و به هر دلیلی مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک شود، طرف دیگر می تواند ملاقات فرزند خود را با توجه به موارد ذیل درخواست کند.

داتیکان: درخواست ملاقات فرزند

 

1 – درخواست ملاقات با فرزند در دو حالت قابل تصور است :

الف ) هنگامی که زوجین پیش از طلاق ، جدا از هم زندگی می کنند و والدی که فرزند با او زندگی می کند مانع دیدار فرزند با والد دیگر می شود .

ب ) پس از جدایی هنگامی که دادگاه حضانت را به یکی از والدین می سپارد . در این حالت نیز ممکن است والدی که حضانت طفل بر عهده اوست از ملاقات فرزند با والد دیگر خودداری کند .

2 – در این موارد فرد می تواند با طرح دعوا نسبت به احقاق حق خود مبادرت نماید .

3 – کسی که می خواهد تقاضای ملاقات کند ، ممکن است مدتی درگیر این موضوع بوده و تا رسیدن به خواسته خود زمانی طول بکشد ، لذا برای اینکه زودتر به خواسته خود برسد و بتواند فرزندش را ملاقات کند می تواند تقاضای دستور موقت را نیز بخواهد . این درخواست را می تواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی خود که همان ملاقات با فرزند است ، نیز مطرح نماید .

4 – خواهان دعوا باید دادخواست خود را به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد .

5 – در این دعوا خوانده والدی است که فرزند با او زندگی می کند و خواسته نیز ملاقات فرزند می باشد .

6 – خواهان باید کپی مصدق مدارک شناسایی خود را همراه دلایلی که دارد به دفاتر الکترونیک قضایی تحویل دهد . از جمله مدارکی که خواهان می تواند به آن استناد نماید شهادت شهود است که گواهان می توانند بر ممانعت طرف مقابل از ملاقات با فرزند شهادت دهند . همچنین درخواست تحقیقات محلی نیز می تواند جزء دلایل خواهان باشد .

7 – این دعوا غیر مالی بوده و در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد .

8 – در ماده 54  قانون حمایت خانواده آمده است چنانچه فردی که حضانت با اوست مانع ملاقات فرزند با افراد ذینفع شود برای بار اول به مجازات نقدی و در صورت تکرار مجازات حداکثری برای آن پیش بینی شده است .

9 – در قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم ماده 632 نیز آمده است اگر طفلی به کسی سپرده شده باشد و اشخاصی که حق مطالبه دارند ، طفل را مطالبه نمایند و وی از دادن طفل خودداری نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود .

10 – لذا چنانچه ملاحظه می شود ضمانت اجراهایی نیز جهت جلوگیری از ملاقات فرزند در قانون پیش بینی شده است که می توان از آنها سود برد .

11 – در قانون مدنی در ماده 1174 نیز آمده است در صورت اختلاف بین والدین در زمان و مکان و سایر جزییات ملاقات با فرزند ، دادگاه به این موارد رسیدگی کرده و آنها را مشخص می نماید .

12 - رای صادره از دادگاه قابل اعتراض است و معترض می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ  رای در دادگاه تجدیدنظر استان از رای صادره تجدیدنظرخواهی کند .

نمونه دادخواست ملاقات با فرزند

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی تصویب شد

31 اردیبهشت 1399
آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی تصویب شد

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

12 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

10 آذر 1398
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

9 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

6 آذر 1398
شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی

دادخواست تخلیه ملک

2 آذر 1398
دادخواست تخلیه ملک

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

23 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

21 آبان 1398
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

شرح دادخواست الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه

14 آبان 1398
شرح دادخواست الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه

شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل

6 آبان 1398
شرح دادخواست لغو حضانت به دلیل سوء استفاده از طفل

شرح درخواست مطالبه نفقه

4 آبان 1398
شرح درخواست مطالبه نفقه