فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوقی
1 دی 1398

فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوقی

انتشارات مجتمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

داتیکان : فلسفه حقوقی عمومی یا فلسفه سیاسی حقوقی را به ترجمه مهدی نژاد خلیلی انتشارات مجتمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .

 

نویسنده : مارتین لاگتین

مترجم : مهدی نزاد خلیلی

  نوبت و سال چاپ: اول  1398

قیمت :  430.000 ریال

   نشانی سایت : www.majdpub.ir

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir